cz

Zásady ochrany osobních údajů

/Ochrana osobních údajů

Nezapomeňte! Dobro našich zákazníků je pro nás nejdůležitější a tímto heslem se řídíme při správě údajů. Vždy vyžadujeme co nejmenší množství údajů, které jsou nutné pro realizaci vašich zájmů a údaje nezpracováváme za situací, kdy to není nutné pro realizaci vašich potřeb.

§ 1

Právní základ

Na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako: GDPR) informujeme, že:

Správcem údajů je Inventini sp. z o.o se sídlem v Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 14, zapsaná do obchodního rejstříku pod číslem KRS: 0000493482, jejíž registrační spis vede Okresní soud v Glivicich, X. hospodářský odbor Národního soudního rejstříku, DIČ (NIP): 6423185168; IČ (REGON): 243452509. Ochrana údajů probíhá v souladu s požadavky všeobecně závazných právních předpisů a k jejich uchovávání dochází na zabezpečených serverech.

§ 2

Správa údajů

1. Respektujeme právo na soukromí a dbáme o bezpečí údajů, proto používáme nejnovější technologie zabezpečení a šifrování.

2. Veškeré uváděné osobní údaje jsou vedeny jako důvěrné a neoprávněné osoby k nim nemají přístup.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány:

a. v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;

b. v souladu se zavedenými zásadami ochrany osobních údajů;

c. zejména pro účely běžného provozu a realizace zájmů našich obchodních partnerů v rozsahu a za účelem nezbytným pro přípravu obchodní nabídky, realizaci objednávek v systému obsluhy objednávek online (erp.inventini.pl) a za účelem přípravy účetních vyúčtování a vedení účetnictví;

d. v rozsahu a za účelem nezbytným k plnění opodstatněných zájmů (právně ospravedlněných cílů), zpracování nenarušuje práva a svobodu osoby, které se údaje týkají;

e. v rozsahu a za účelem shodným s vámi vyjádřeným souhlasem, např. pro marketingové účely po přihlášení se k odběru newsletteru;

4. Každá osoba, které se údaje týkají, má právo na přístup k údajům, jejich opravování, mazání nebo omezení zpracování, právo na odpor, právo vznést stížnost k dozorčímu orgánu nebo přenést údaje.

5. Kontakt s osobou dohlížející na zpracování osobních údajů na straně správce je možný elektronicky na e-mailové adrese: biuro@inventini.com

6. Vyhrazujeme si právo na zpracování vašich údajů po realizaci vámi podaných objednávek a po ukončení obchodních vztahů nebo stažení souhlasu pouze v rozsahu, v němž je možné uplatit nároky u soudu nebo pokud nás národní nebo evropské předpisy či mezinárodní právo zavazují údaje uchovávat.

7. Poskytovatel má právo zpřístupnit uživatelovy osobní údaje a jiné jeho údaje subjektům oprávněným na základně příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním stíhání).

8. Odstranění osobních údajů může nastat v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustného odporu proti zpracování osobních údajů.

9. Poskytovatel nezpřístupňuje osobní údaje jiným subjektům než těm oprávněným na základě platných zákonů.

10. Osobní údaje zpracovávají pouze námi oprávněné osoby nebo zpracovatelé, se kterými těsně spolupracujeme na základě smluv o předávání údajů.

11. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci právně stanovených zájmů správce, které jsou uvedené výše, a po této době pro účely, po dobu a v rozsahu požadovaném zákonem nebo k zajištění jakýchkoli nároků, nebo do odvolání souhlasu.

 

§ 3

Soubory cookies a kontrola pohybu na webových stránkách, profilování

1. Správce využívá soubory cookies, tedy malé textové informace uložené na koncovém zařízení uživatele (např. počítači, tabletu, smartphonu). Cookies mohou být čteny teleinformatickým systémem správce.

2. Správce uchovává soubory cookies na koncovém zařízení uživatele a následně získává přístup k informacím v nich obsaženým pro statistické účely, pro marketingové účely (remarketing) a za účely zajištění správného fungování stránek.

3. Správce tímto informuje uživatele, že existuje možnost takové konfigurace internetového prohlížeče, která znemožňuje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. V takové situaci může být používání stránek uživatelem ztíženo.

4. Správce tímto prohlašuje, že soubory cookies mohou být uživatelem po jejich uložení správcem smazány prostřednictvím: příslušné funkce internetového prohlížeče, programů sloužících k tomuto účelu nebo za využití příslušných nástrojů dostupných v rámci operačního systému, který uživatel používá.

5. Správce tímto informuje uživatele, že ke sledování činností prováděných uživatelem na stránkách používá následující technologie:

pixel pro konverzi na Facebooku – ke správě reklam na Facebooku a provádění remarketingových aktivit,

sledovací kód Google Analitycs – pro analýzu statistik stránek.

6. Zároveň informujeme, že na základě shromážděných dat jako správce neprovádíme profilování uživatelů za účely zobrazování reklamy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Správa souborů cookie